Blogger Arşiv widgetini düzenleme

Blogger için arşiv düzenlemesi nasıl yapılır?
Bloggerin kullanıcılara sunmuş olduğu standart Blog arşivi widgeti yerine daha kullanışlı ve ziyaretçilere kolaylık sağlayacak şekilde editlenmiş blogger arşiv widgeti.

Bu eklenti her tema için uyumlu olmayabilir. Lütfen bunu göz önünde bulundurun !
1. Blogger Panelinden yerleşim Blog arşivi widgetini ekleyin. Ayarlarınızın şu şekilde olmasına
dikkat edin.
2. Blogger kumanda panelinde tema editleme bölmüne giriniz. Aşağıdaki kodları kopyalayarak </b:skin> kodu üzerine ekleyin.

#calendarDisplay{display:none}
#blogger_calendar{margin:0 auto 0 0;width:100%}
#bcaption{border:none;padding:2px;margin:10px 0 0;background:none;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif}
#bcaption select{background:none;border:none solid #FF3300;color:#ccc;font-weight:bold;text-align:center}
table#bcalendar thead{}
table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:2px;border:none;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:none;color:#ccc}
table#bcalendar{border:none;border-top:0;margin:0 0 0;width:100%;background:none}
table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:4px;padding:3px;border:1px solid #C7C7C7;color:#666;font:100% Tahoma,Arial,Sans-serif}
table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:;color:#ffffff;text-decoration:none}
table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none}
td.firstCell{visibility:visible}
td.filledCell{background:#fff}
td.filledCell:hover{background:#dddddd}
td.emptyCell{visibility:hidden}
td.highlightCell{background:#FF3300;border:1px solid #C7C7C7}
td.highlightCell:hover{background:#ccc;border:1px solid #C7C7C7}
table#bcNavigation{width:100%;background:none;color:#ccc;font:100% Tahoma,Arial,Sans-serif}
table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#000}
table#bcNavigation a:hover{text-decoration:underline}
td#bcFootPrev{width:10px}
td#bcFootAll{text-align:center}
td#bcFootNext{width:10px}
ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important}
ul#calendarUl li a:link{}
Renk ve table kodlarıyla oynayarak blogunuza uyumlu hale getirebilirsiniz.

3.Yine tema düzenleme bölümünde iken BlogArchive1 yazısını aratın. Bulduğunuz kodun başlangıcı olan widget açılış ve widget kapanış koduna kadar seçerek aşağıdaki kodlar ile değiştirin.

 <b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'>
  <b:includable id='main'> 
 <b:if cond='data:title'> 
  <h2><data:title/></h2> 
 </b:if> 
 <div class='widget-content'> 
 <div id='ArchiveList'> 
 <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_ArchiveList&quot;'> 
  <b:if cond='data:style == &quot;HIERARCHY&quot;'> 
   <b:include data='data' name='interval'/> 
  </b:if> 
  <b:if cond='data:style == &quot;FLAT&quot;'> 
   <b:include data='data' name='flat'/> 
  </b:if> 
  <b:if cond='data:style == &quot;MENU&quot;'> 
   <b:include data='data' name='menu'/> 
  </b:if> 
 </div> 
 </div> 
 <b:include name='quickedit'/> 
 </div> 
</b:includable>
  <b:includable id='flat' var='data'> 
<div id='bloggerCalendarList'> 
 <ul> 
  <b:loop values='data:data' var='i'> 
   <li class='archivedate'> 
    <a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>) 
   </li> 
  </b:loop> 
 </ul> 
</div> 
<div id='blogger_calendar' style='display:none'> 
<table id='bcalendar'><caption id='bcaption'> 
</caption> 
<!-- Table Header --> 
<thead id='bcHead'/> 
<!-- Table Footer --> 
<!-- Table Body --> 
<tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr> 
<tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr> 
<tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr> 
<tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr> 
<tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr> 
<tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr> 
</tbody> 
</table> 
<table id='bcNavigation'><tr> 
<td id='bcFootPrev'/> 
<td id='bcFootAll'/> 
<td id='bcFootNext'/> 
</tr></table>  
<div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'> 
<script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script> 
</div> 
<div id='calendarDisplay'/> 
</div> 
<script type='text/javascript'> initCal();</script> 
</b:includable>
  <b:includable id='interval' var='intervalData'> 
 Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format 
</b:includable>
  <b:includable id='menu' var='data'> 
 Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format 
</b:includable>
  <b:includable id='posts' var='posts'> 
<!-- posts not needed for Calendar --> 
</b:includable>
  <b:includable id='toggle' var='interval'> 
 <!-- Toggle not needed for Calendar --> 
</b:includable>
 </b:widget>

4. Son adım olarak tema düzenle sayfanızda </head> kodunu aratarak hemen üzerine aşağıdaki kodları ekleyin.

<!-- Blogger Archive Calendar by blogduzenim --> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[ 
var bcLoadingImage = "http://2.bp.blogspot.com/-yUGWz7Vrm0c/UKtPDwJpdSI/AAAAAAAAICU/9ZAvxQUZJLg/s400/loading-trans.gif.png"; 
var bcLoadingMessage = " Loading...."; 
var bcArchiveNavText = "Gözat"; 
var bcArchiveNavPrev = '<<'; 
var bcArchiveNavNext = '>>'; 
var headDays = ["P","S","Ç","P","C","CT","P"]; 
var headInitial = ["P","S","Ç","P","C","CT","P"]; 
// Nothing to configure past this point ---------------------------------- 
var timeOffset; 
var bcBlogID; 
var calMonth; 
var calDay = 1; 
var calYear; 
var startIndex; 
var callmth; 
var bcNav = new Array (); 
var bcList = new Array (); 
//Initialize Fill Array 
var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"]; 
function openStatus(){ 
  document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block'; 
  document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = ''; 
 } 
function closeStatus(){ 
  document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none'; 
 } 
function bcLoadStatus(){ 
  cls = document.getElementById('calLoadingStatus'); 
  img = document.createElement('img'); 
  img.src = bcLoadingImage; 
  img.style.verticalAlign = 'middle'; 
  cls.appendChild(img); 
  txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage); 
  cls.appendChild(txt); 
 } 
function callArchive(mth,yr,nav){ 
// Check for Leap Years 
 if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) { 
   fill[2] = '29'; 
  } 
 else { 
   fill[2] = '28'; 
  } 
  calMonth = mth; 
  calYear = yr; 
  if(mth.charAt(0) == 0){ 
   calMonth = mth.substring(1); 
   } 
  callmth = mth; 
  bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll'); 
  bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev'); 
  bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext'); 
  bcSelect = document.getElementById('bcSelection'); 
  a = document.createElement('a'); 
  at = document.createTextNode(bcArchiveNavText); 
  a.href = bcNav[nav]; 
  a.appendChild(at); 
  bcNavAll.innerHTML = ''; 
  bcNavAll.appendChild(a); 
  bcNavPrev.innerHTML = ''; 
  bcNavNext.innerHTML = ''; 
  if(nav < bcNav.length -1){ 
   a = document.createElement('a'); 
   a.innerHTML = bcArchiveNavPrev; 
   bcp = parseInt(nav,10) + 1; 
   a.href = bcNav[bcp]; 
   a.title = 'Previous Archive'; 
   prevSplit = bcList[bcp].split(','); 
   a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;}; 
   bcNavPrev.appendChild(a); 
   } 
  if(nav > 0){ 
   a = document.createElement('a'); 
   a.innerHTML = bcArchiveNavNext; 
   bcn = parseInt(nav,10) - 1; 
   a.href = bcNav[bcn]; 
   a.title = 'Next Archive'; 
   nextSplit = bcList[bcn].split(','); 
   a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;}; 
   bcNavNext.appendChild(a); 
   } 
  script = document.createElement('script'); 
  script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive'; 
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); 
} 
function cReadArchive(root){ 
// Check for Leap Years 
 if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) { 
   fill[2] = '29'; 
  } 
 else { 
   fill[2] = '28'; 
  } 
  closeStatus(); 
  document.getElementById('lastRow').style.display = 'none'; 
  calDis = document.getElementById('calendarDisplay'); 
  var feed = root.feed; 
  var total = feed.openSearch$totalResults.$t; 
  var entries = feed.entry || []; 
  var fillDate = new Array(); 
  var fillTitles = new Array(); 
  fillTitles.length = 32; 
  var ul = document.createElement('ul'); 
  ul.id = 'calendarUl'; 
  for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) { 
   var entry = feed.entry[i]; 
   for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { 
    if (entry.link[j].rel == "alternate") { 
    var link = entry.link[j].href; 
    } 
   } 
   var title = entry.title.$t; 
   var author = entry.author[0].name.$t; 
   var date = entry.published.$t; 
   var summary = entry.summary.$t; 
   isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2]; 
   if(isPublished.charAt(0) == '0'){ 
     isPublished = isPublished.substring(1); 
     } 
   fillDate.push(isPublished); 
   if (fillTitles[isPublished]){ 
     fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title; 
     } 
   else { 
     fillTitles[isPublished] = title; 
     } 
   li = document.createElement('li'); 
   li.style.listType = 'none'; 
   li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>'; 
   ul.appendChild(li); 
   } 
  calDis.appendChild(ul); 
  var val1 = parseInt(calDay, 10) 
  var valxx = parseInt(calMonth, 10); 
  var val2 = valxx - 1; 
  var val3 = parseInt(calYear, 10); 
  var firstCalDay = new Date(val3,val2,1); 
  var val0 = firstCalDay.getDay(); 
  startIndex = val0 + 1; 
 var dayCount = 1; 
 for (x =1; x < 38; x++){ 
   var cell = document.getElementById('cell'+x); 
   if( x < startIndex){ 
     cell.innerHTML = ' '; 
     cell.className = 'firstCell'; 
     } 
   if( x >= startIndex){ 
     cell.innerHTML = dayCount; 
     cell.className = 'filledCell'; 
     for(p = 0; p < fillDate.length; p++){ 
       if(dayCount == fillDate[p]){ 
         if(fillDate[p].length == 1){ 
           fillURL = '0'+fillDate[p]; 
           } 
         else { 
           fillURL = fillDate[p]; 
           } 
         cell.className = 'highlightCell'; 
         cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>'; 
         } 
       } 
     if( dayCount > fill[valxx]){ 
       cell.innerHTML = ' '; 
       cell.className = 'emptyCell'; 
       } 
     dayCount++; 
     } 
   } 
  visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1; 
  if(visTotal >35){ 
    document.getElementById('lastRow').style.display = ''; 
    } 
 } 
function initCal(){ 
  document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block'; 
  var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a'); 
  var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li'); 
  document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none'; 
  calHead = document.getElementById('bcHead'); 
  tr = document.createElement('tr'); 
  for(t = 0; t < 7; t++){ 
    th = document.createElement('th'); 
    th.abbr = headDays[t]; 
    scope = 'col'; 
    th.title = headDays[t]; 
    th.innerHTML = headInitial[t]; 
    tr.appendChild(th); 
   } 
  calHead.appendChild(tr); 
 for (x = 0; x <bcInit.length;x++){ 
   var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3]; 
   var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1]; 
   bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x); 
   bcNav.push(bcInit[x].href); 
   } 
 var sel = document.createElement('select'); 
 sel.id = 'bcSelection'; 
 sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);}; 
 q = 0; 
 for (r = 0; r <bcList.length; r++){ 
    var selText = bcInit[r].innerHTML; 
    var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1]; 
    var selValue = bcList[r]; 
    sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue); 
    q++ 
    }          
  document.getElementById('bcaption').appendChild(sel); 
  var m = bcList[0].split(',')[0]; 
  var y = bcList[0].split(',')[1]; 
  callArchive(m,y,'0'); 
} 
function timezoneSet(root){ 
  var feed = root.feed; 
  var updated = feed.updated.$t; 
  var id = feed.id.$t; 
  bcBlogId = id.split('blog-')[1]; 
  upLength = updated.length; 
  if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";} 
  else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);} 
  timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset); 
} 
//]]> 
</script> 
<script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'/> 
<!-- End Blogger Archive Calendar by blogduzenim -->

5. Temanızı kaydedin.

Taslak olarak kaydettiğiniz yazılarınızın arşiv listesinde gözükmemesi için taslak yazılarınızı başlıksız bırakın.

Nasıl Yapılır?
Demo
click to view


Previous
Next Post »
Yorumunuz için teşekkür ederim.

Katkıda Bulunanlar

Geliştirici ol